به سايت جامع مدبّر خوش آمديد


رفتن به متن

دوم نظري

آموزش

لطفاً هنگام انتخاب دروس مورد نظر به نکات زير توجه نماييد
-----------------------
.جلسات تدريس بصورت پيش فرض (1) ميباشد، براساس نياز خود آن را افزايش دهيد

.رشته تحصيلي خود را از منوي کشويي انتخاب نماييددروس سال دوم متوسطه

فيزيک و آزمايشگاه 2
فيزيک و آزمايشگاه 2
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
شيمي و آزمايشگاه 2
شيمي و آزمايشگاه 2
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
آمار و مدل سازي
آمار و مدل سازي
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
هندسه ا
هندسه ا
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضيات 2
رياضيات 2
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
عربي2
عربي2
کليه رشته ها بجز علوم انساني
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
عربي2
عربي2
مخصوص علوم انساني


160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
اقتصاد
اقتصاد
مخصوص علوم انساني
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جامعه شناسي 1
جامعه شناسي 1
مخصوص علوم انساني
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ و ادبيات ايران و جهان 1
تاريخ و ادبيات ايران و جهان 1
مخصوص علوم انساني
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ  ايران و جهان 1
تاريخ ايران و جهان 1
مخصوص علوم انساني
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جغرافي 1
جغرافي 1
مخصوص علوم انساني
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جغرافي
جغرافي
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان فارسي 2
زبان فارسي 2
کليه رشته ها بجز علوم انساني
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
ادبيات فارسي 2
ادبيات فارسي 2
کليه رشته ها بجز علوم انساني
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان انگليسي 2
زبان انگليسي 2
کليه رشته ها
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زيست و آزمايشگاه 1
زيست و آزمايشگاه 1
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

خانه | ما | وب | آموزش | بازار | قبض | نقشه سايت


برگشت به متن | برگشت به منوي اصلي