به سايت جامع مدبّر خوش آمديد


رفتن به متن

سوم نظري

آموزش

لطفاً هنگام انتخاب دروس مورد نظر به نکات زير توجه نماييد
-----------------------
.جلسات تدريس بصورت پيش فرض (1) ميباشد، براساس نياز خود آن را افزايش دهيد

.رشته تحصيلي خود را از منوي کشويي انتخاب نماييددروس عمومي سال سوم نظري

زبان انگليسي 3
زبان انگليسي 3
دروس عمومي (سال سوم متوسطه) کليه رشته ها
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
دين و زندگي 3
دين و زندگي 3
دروس عمومي (سال سوم متوسطه) کليه رشته ها
160000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ معاصر ايران
تاريخ معاصر ايران
دروس عمومي (سال سوم متوسطه) کليه رشته ها
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
آمار و مدل سازي
آمار و مدل سازي
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

دروس سال سوم رشته هاي : رياضي فيزيک و علوم تجربي

ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي 3
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 فيزيک و آزمايشگاه 3
فيزيک و آزمايشگاه 3
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 شيمي و آزمايشگاه 3
شيمي و آزمايشگاه 3
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 عربي3
عربي3
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 جبر و احتمال
جبر و احتمال
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 حسابان
حسابان
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 هندسه 2
هندسه 2
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
مباني علم رايانه
مباني علم رايانه
140000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضيات 3
رياضيات 3
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زيست شناسي و آزمايشگاه 2
زيست شناسي و آزمايشگاه 2
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زمين شناسي
زمين شناسي
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

دروس سال سوم رشته هاي:علوم انساني ، معارف اسلامي

آرايه هاي ادبي
آرايه هاي ادبي
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
ادبيات فارسي 3
ادبيات فارسي 3
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان فارسي 3
زبان فارسي 3
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جامعه شناسي 2
جامعه شناسي 2
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
روانشناسي
روانشناسي
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضي
رياضي
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
عربي 3
عربي 3
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
فلسفه
فلسفه
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
منطق
منطق
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ و ادبيات ايران و جهان 2
تاريخ و ادبيات ايران و جهان 2
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ ايران وجهان2
تاريخ ايران وجهان2
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جغرافياي 2
جغرافياي 2
180000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

خانه | ما | وب | آموزش | بازار | قبض | نقشه سايت


برگشت به متن | برگشت به منوي اصلي