به سايت جامع مدبّر خوش آمديد


رفتن به متن

ابتدايي

آموزش

لطفاً هنگام انتخاب دروس مورد نظر به نکات زير توجه نماييد
-----------------------
.جلسات تدريس بصورت پيش فرض (1) ميباشد، براساس نياز خود آن را افزايش دهيد

.رشته تحصيلي خود را از منوي کشويي انتخاب نماييددروس دوره ابتدايي

 رياضيات
رياضيات
پايه تحصيلي را از منوي کشويي انتخاب کنيد
ساعت تدريس در کادر پيش فرض 1 مي باشدبراساس نياز خود تغيير دهيد
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
  املاء و فارسي
املاء و فارسي
پايه تحصيلي را از منوي کشويي انتخاب کنيد
ساعت تدريس در کادر پيش فرض 1 مي باشدبراساس نياز خود تغيير دهيد
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 علوم
علوم
پايه تحصيلي را از منوي کشويي انتخاب کنيد
ساعت تدريس در کادر پيش فرض 1 مي باشدبراساس نياز خود تغيير دهيد
120000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 ديني ، قران
ديني ، قران
پايه تحصيلي را از منوي کشويي انتخاب کنيد
ساعت تدريس در کادر پيش فرض 1 مي باشدبراساس نياز خود تغيير دهيد
80000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
 تعليمات اجتماعي
تعليمات اجتماعي
پايه تحصيلي را از منوي کشويي انتخاب کنيد
ساعت تدريس در کادر پيش فرض 1 مي باشدبراساس نياز خود تغيير دهيد
80000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

خانه | ما | وب | آموزش | بازار | قبض | نقشه سايت


برگشت به متن | برگشت به منوي اصلي