به سايت جامع مدبّر خوش آمديد


رفتن به متن

پيش دانشگاهي

آموزش

لطفاً هنگام انتخاب دروس مورد نظر به نکات زير توجه نماييد
-----------------------
.جلسات تدريس بصورت پيش فرض (1) ميباشد، براساس نياز خود آن را افزايش دهيد

.رشته تحصيلي خود را از منوي کشويي انتخاب نماييددروس عمومي مقطع پيش دانشگاهي

زبان انگليسي 1و2
زبان انگليسي 1و2
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان آلماني 1و2
زبان آلماني 1و2
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زبان و ادبيات فارسي 1و2
زبان و ادبيات فارسي 1و2
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
معارف اسلامي
معارف اسلامي
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

دروس پيش دانشگاهي : علوم انساني ـ معارف اسلامي

اديبات 1 : عروض و نقد ادبي
اديبات 1 : عروض و نقد ادبي
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
ادبيات 2 : متون
ادبيات 2 : متون
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
فلسفه
فلسفه
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
عربي 1 و 2
عربي 1 و 2
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضي پايه
رياضي پايه
230000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
علوم اجتماعي : جامعه شناسي جهاني
علوم اجتماعي : جامعه شناسي جهاني
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
تاريخ شناسي
تاريخ شناسي
220000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
جغرافيا
جغرافيا
200000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

دروس پيش دانشگاهي رشته رياضي فيزيک

فيزيک 1و2
فيزيک 1و2
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضيات گسسته
رياضيات گسسته
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
هندسه تحليلي و جبر خطي
هندسه تحليلي و جبر خطي
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
حساب ديفرانسيل و اتتگرال
حساب ديفرانسيل و اتتگرال
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

دروس پيش دانشگاهي : علوم تجربي

فيزيک 1و2
فيزيک 1و2
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
زيست شناسي
زيست شناسي
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
شيمي 1و2
شيمي 1و2
درس مشترک رشته هاي : رياضي فيزيک و علوم تجربي
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
رياضي عمومي 1و2
رياضي عمومي 1و2
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد
علوم زمين
علوم زمين
250000.00 ريال
افزودن به سبد خريد خريد

خانه | ما | وب | آموزش | بازار | قبض | نقشه سايت


برگشت به متن | برگشت به منوي اصلي